Kategori: Uncategorized

Kunut Dularının Faziletleri

Kunut Dularının Faziletleri Vitir namazının zamanı ve fazileti ile alakalı Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şu şekilde buyurmaktadır: “Allah sizlere bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı aralarında verdi.”Bilindiği üzere, Arapların yakınında o

Kunut Duaları Meali

Kunut Duaları Meali Kunut Duaları 1 Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Kunut Duaları 1 Türkçe Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun ş

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Duaları Tefsiri Kunut; kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedİr. İbnü’l-Enbâri kuılûtun dört kısımda olduğunu belirtti ve bunların da; namaz, uzunca kıyamda durmak, itaat ve sükuttan İbaret olduğunu söyledi: 1-Sukut, ve huşu anlamı: Zeyd b. Erkanı şöyle anlattı: ‘Bizden birisi hacetini kardeşinden isteyecek şekilde biz namazda kon

Kunut Duaları Dinle

Kunut Duaları Dinle

Kunut Duaları Arapça Okunuşu

Kunut Duaları Arapça Okunuşu 

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu

Kunut Duaları 1 Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Kunut Duaları 1 Türkçe Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmen

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler Resulullah (sav) bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine Kurra denilen yetmiş kişiyi yola çıkardı. Süleym aşiretinden Ri’l ve Zekvan adında iki kabile, Bi’r-i Ma’une (Maune Kuyusu) denilen bir suyun yanında bunların önünü kesti. Hey’et bunlara: “Biz size gelmedik. Biz Resulullah (sav)’ın bir ihtiyacı için gidiyoruz” dediler. Anca

Kunut Duaları

Kunut Duaları 1 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Kunut Duaları 2 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfi