Kategori: Kunut Duaları faziletleri

Kunut Dularının Faziletleri

Kunut Dularının Faziletleri Vitir namazının zamanı ve fazileti ile alakalı Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şu şekilde buyurmaktadır: “Allah sizlere bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı aralarında verdi.”Bilindiği üzere, Arapların yakınında o

Kunut Duaları Arapça Okunuşu

Kunut Duaları Arapça Okunuşu 

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler Resulullah (sav) bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine Kurra denilen yetmiş kişiyi yola çıkardı. Süleym aşiretinden Ri’l ve Zekvan adında iki kabile, Bi’r-i Ma’une (Maune Kuyusu) denilen bir suyun yanında bunların önünü kesti. Hey’et bunlara: “Biz size gelmedik. Biz Resulullah (sav)’ın bir ihtiyacı için gidiyoruz” dediler. Anca

Kunut Duaları

Kunut Duaları 1 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Kunut Duaları 2 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfi