Kategori: Kunut Duaları ile ilgili Hadisler

Kunut Duaları ile ilgili Hadisler

Kunut Dualar? ile ilgili Hadisler Resulullah (sav) bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine Kurra denilen yetmi? ki?iyi yola ç?kard?. Süleym a?iretinden Ri’l ve Zekvan ad?nda iki kabile, Bi’r-i Ma’une (Maune Kuyusu) denilen bir suyun yan?nda bunlar?n önünü kesti. Hey’et bunlara: “Biz size gelmedik. Biz Resulullah (sav)’?n bir ihtiyac? için gidiyoruz” dediler. Anca