Kategori: Kunut Duaları tefsiri

Kunut Duaları Tefsiri

Kunut Duaları Tefsiri Kunut; kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedİr. İbnü’l-Enbâri kuılûtun dört kısımda olduğunu belirtti ve bunların da; namaz, uzunca kıyamda durmak, itaat ve sükuttan İbaret olduğunu söyledi: 1-Sukut, ve huşu anlamı: Zeyd b. Erkanı şöyle anlattı: ‘Bizden birisi hacetini kardeşinden isteyecek şekilde biz namazda kon

Kunut Duaları

Kunut Duaları 1 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Kunut Duaları 2 Bismillahirahmanirrahim Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfi