Kategori: Kunut Dularının Faziletleri

Kunut Dularının Faziletleri

Kunut Dular?n?n Faziletleri Vitir namaz?n?n zaman? ve fazileti ile alakal? Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ?u ?ekilde buyurmaktad?r: “Allah sizlere bir namaz? ziyâde k?ld? ki, o namaz sizin hakk?n?zda k?rm?z? tüylü develerden daha hay?rl?d?r. ??te o namaz vitir namaz?d?r. O namaz? yats? ile ?afa??n at??? aralar?nda verdi.”Bilindi?i üzere, Araplar?n yak?n?nda o